Föreläsare

JAG ÄLSKAR BLISS

David Möller

Politiker

Föreläsare

Visitkort fixare

Föreläsare


Jag åker ut och föreläser om Bliss för föräldrar och anhöriga med närstående som börjat använda sig av bliss.

Jag föreläser även för blivande logopeder och även på skolor om så önskas.

Föreläsningen tar ca trettio minuter och avslutas med att jag svarar på frågor som uppkommit under föreläsningen. Jag har en assistent/tolk med mig då jag finner det svårt att föreläsa med bilder som Ni kanske förstår.
Bliss


Bliss-språket skapades på 1940-talet av matematikern Charles Bliss. Hans mål var att befrämja världsfreden med hjälp av ett internationellt språk. Språket hittades på nytt på 1970-talet, när en kanadensisk arbetsgrupp letade efter kommunikationsmetoder för rörelsehindrade barn.

Liksom alla andra språk så förnyas också bliss-språket. När omgivningen förändras behövs nya symboler. Den internationella blisskommittén Blisssymbolics Communication International (BCI) standardiserar nya bliss-symboler. Det finns för tillfället över 3000 standardiserade symboler. I Finland svarar ISAAC Suomi-Finland ry:s blisskommitté på frågor angående standardisering. Kommittén ordnar också kurser i bliss-språk på olika håll i Finland.


Källa:


http://papunet.net/information/kommunikationsmetoder/bliss-sprak/


År 1971 startade Shirley McNaughton en pionjär program vid Ontario Crippled Barnens Centrum


Källa:


http://en.wikipedia.org/wiki/Blissymbols